नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यन्वयन एकाइ, प्यूठान 

खलंगा, प्यूठान

फोन नं. : +९७७-९८६७७७५४३२

      : +९७७-९८४४९२०२७५

 : ०८६-४२००५२

ईमेल: pmamp.piu.pyuthan@gmail.com