समग्र कृषि मुल्यश्रृंखलाका अवयावहरुको एकिकृत संयोजन परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु श्रृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने ।